Usługi geodezyjne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jedną z najczęściej wykonywanych map, które przygotowuje geodeta jest mapa do celów projektowych (mdcp). Jest to aktualna mapa zasadnicza, powstała na podstawie danych pozyskanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uzupełniona wynikami geodezyjnych pomiarów terenowych. Mdcp stanowi podstawę do sporządzenia dokumentów zawartych w projekcie budowlanym, takich jak projekt zagospodarowania działki lub terenu. Zakres mdcp obejmuje teren inwestycji, jak również obszar 30 metrów wokół inwestycji. Gotowa mdcp zazwyczaj drukowana jest w skali 1:500 na arkuszu formatu A3. Istnieje kilka aktów prawnych, które określają jak powinna wyglądać i co powinna zawierać mdcp, jednak żaden z nich nie podaje jej ważności. Umownie przyjmuje się, że ważność mdcp wynosi 12 miesięcy od jej wykonania, jednak w razie wątpliwości najbezpieczniej informacji na ten temat zasięgnąć we właściwym miejscowo urzędzie.
Każdy klient zlecając nam wykonanie mdcp otrzyma od nas 7 egzemplarzy mapy w formie drukowanej, oraz płytę CD z nagraną wersją cyfrową mapy w formie plików DWG, DXF i PDF.

Co jest potrzebne od klienta:

 • dane dotyczące położenia inwestycji: miejscowość, ulica, nr działki

Krok po kroku:

 • złożenie przez klienta zamówienia na wykonanie mapy,
 • zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, (zwanym dalej ośrodkiem) oraz wykupienie przygotowanych przez ośrodek materiałów – ok. 1 tydzień,
 • pomiary terenowe, sporządzenie operatu technicznego i złożenie go do ośrodka celem sprawdzenia – ok. 1 tydzień,
 • kontrola operatu w ośrodku – 3 - 4 tygodnie,
 • dostarczenie przez geodetę do ośrodka map do uwierzytelnienia,
 • uwierzytelnienie materiałów przez ośrodek – 1 – 2 dni,
 • wykupienie uwierzytelnionych materiałów i przekazanie ich klientowi

WYTYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych ma na celu wyznaczenie w terenie położenia projektowanych obiektów zgodnie z projektem budowlanym. Aby tego dokonać, geodeta na podstawie projektu budowlanego musi opracować dane niezbędne do wytyczenia. W przypadku wytyczania budynku, w terenie wyznacza się najczęściej główne osie lub obrys zewnętrzny tego obiektu oraz projektowany poziom posadowienia. Zgodnie z przepisami prawa, aby przystąpić do wytyczania obiektu inwestor powinien posiadać uprawomocnioną decyzję o pozwoleniu na budowę, natomiast w przypadku inwestycji wykonywanych na podstawie zgłoszenia, do tyczenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ (starosta) nie wniesie sprzeciwu. Dodatkowo inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ (powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego). Przy wytyczaniu budynków nasza firma w ramach zlecenia zapewnia materiał potrzebny do skonstruowania ławic (ław ciesielskich).
Każdy klient zlecając nam wytyczenie obiektu budowlanego, po zrealizowaniu zlecenia otrzyma od nas szkic tyczenia, a wykonaną robotę potwierdzimy wpisem do dziennika budowy.

Co jest potrzebne od klienta:

 • dane dotyczące położenia wybudowanego obiektu: miejscowość, ulica, nr działki,
 • do wglądu:
 • decyzja o pozwoleniu na budowę(w przypadku gdy została wydana),
 • projekt budowlany

Krok po kroku:

 • złożenie przez klienta zamówienia na wytyczenie obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, (zwanym dalej ośrodkiem) oraz wykupienie przygotowanych przez ośrodek materiałów – ok. 1 tydzień,
 • geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu na podstawie projektu budowlanego – 1 dzień (zależy od wielkości tyczonego obiektu),
 • wytyczenie projektowanego obiektu w terenie oraz wpis do dziennika budowy.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA (POMIAR POWYKONAWCZY)

Zgodnie z przepisami prawa, aby można było przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, po zakończeniu jego budowy należy złożyć do właściwego organu (powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego) zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu. Do wyżej wymienionego zawiadomienia inwestor jest obowiązany dołączyć między innymi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W celu sporządzenia inwentaryzacji, geodeta dokonuje pomiaru wybudowanego obiektu, a następnie tworzy odpowiednią dokumentację pozwalającą na wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz w ewidencji gruntów i budynków.
Każdy klient zlecając nam wykonanie inwentaryzacji powykonawczej otrzyma od nas 6 egzemplarzy mapy z pomierzonym obiektem budowlanym.
Co jest potrzebne od klienta:
 • dane dotyczące położenia wybudowanego obiektu: miejscowość, ulica, nr działki,
 • do wglądu:
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku gdy została wydana),
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
Krok po kroku:
 • złożenie przez klienta zamówienia na wykonanie mapy,
 • zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, (zwanym dalej ośrodkiem) oraz wykupienie przygotowanych przez ośrodek materiałów – ok. 1 tydzień,
 • pomiary terenowe, sporządzenie operatu technicznego i złożenie go do ośrodka celem sprawdzenia – ok. 1 tydzień,
 • kontrola operatu w ośrodku – 3 - 4 tygodnie,
 • dostarczenie przez geodetę do ośrodka map do uwierzytelnienia,
 • uwierzytelnienie materiałów przez ośrodek – 1 – 2 dni,
 • wykupienie uwierzytelnionych materiałów i przekazanie ich zleceniodawcy
Lista miejscowości, w których wykonujemy usługi geodezyjne i kartograficzne:
 • Tarnowskie Góry
 • Miasteczko Śląskie
 • Kalety
 • Radzionków
 • Bytom
 • Piekary Śląskie
 • Będzin
 • Gliwice
 • Zabrze
 • Świerklaniec
 • Ożarowice
 • Zbrosławice
 • Tworóg
 • Krupski Młyn
 • Nakło Śląskie
 • Orzech
 • Nowe Chechło
 • Celiny
 • Niezdara
 • Ossy
 • Pyrzowice
 • Tąpkowice
 • Zendek
 • Szałsza
 • Wieszowa

Nasze usługi geodezyjne świadczymy na terenie całego województwa Śląskiego, Tarnowskie Góry, Bytom, Piekary Śląskie, Orzech, Radzionków.